-3


Наказ «Про затвердження Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту»
Приблизні розрахункові норми необхідної кількості спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї


ДОВІДКА
про погодження

наказу від 15.03-2011 № 227
«Про затвердження Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку,
охорони, перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї
та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту»

Наказ розроблено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Наказ погоджено без зауваженьПро затвердження Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони,
перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї
та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту

Відповідно до пункту 9 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 № 576, пункту 8.13 глави 8 розділу II Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу цатронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 637/3077 (із змінами),

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, що додається.
2. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р.С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку, довести Інструкцію до відома суб'єктів сфери фізичної вдшгури і спорту. -
3. Адміністративно-господарському департаменту (Ворошиловський О. В.) опублікувати цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту Суліму Є.М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Інструкція
про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони,
перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог пункту 9 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 № 576, пункту 8.13 глави 8 розділу II Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 637/3077 (із змінами) (далі -Інструкція, затверджена наказом МВС України від 21.08.98 № 622), та визначає порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, а саме: центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту, спортивними клубами, дитячо-юнацькими спортивними школами, спеціалізованими навчальними закладами спортивного профілю, школами вищої спортивної майстерності, центрами олімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчими закладами, центрами фізичного здоров'я населення, центрами фізичної культури і спорту інвалідів, колективами фізичної культури, фізкультурно-спортивними товариствами, спортивними федераціями, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, Національним олімпійським комітетом України, суб'єктами параолімпійського і дефлімпійського руху в Україні, Спортивним комітетом України (далі - суб'єкти сфери фізичної культури і спорту).

1.2. Під терміном «спортивна вогнепальна зброя» необхідно розуміти положення, визначені пунктом 8.7 глави 8 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622.

Спортивна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї, призначені для забезпечення спортивних потреб (навчально-спортивна, тренувальна та змагальна діяльність), знаходяться та використовуються за призначенням суб'єктами сфери фізичної культури і спорту відповідно до вимог чинного законодавства, Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622, та цієї Інструкції.

1.3. Керівники суб'єктів сфери фізичної культури і спорту повинні забезпечувати роботу та постійний контроль за станом обліку, зберігання і правильним використанням спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

II. Порядок придбання зброї та боєприпасів до неї

2.1. Спортивна вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, придбані за рахунок коштів суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, призначаються лише для спортивних потреб, а саме для:
- забезпечення тренувальної та змагальної діяльності суб'єктів сфери фізичної культури та спорту;
- забезпечення збірних команд України з кульової, стендової, практичної стрільби, сучасного п'ятиборства та біатлону.

2.2. Спортивна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї купуються за рахунок коштів суб'єктів сфери фізичної культури і спорту відповідно до вимог пункту 9.6 глави 9 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622, згідно з приблизними розрахунковими нормами необхідної кількості спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, що наведені у додатку 1 до цієї Інструкції.

III. Порядок перевезення спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї

3.1. Перевезення спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, які належать суб'єктам сфери фізичної культури та спорту, здійснюється відповідно до вимог глави 10 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 №622.

3.2. Перевезення спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї в інше місто, район, населений пункт на стрілецькі змагання і навчальні збори виконується учасниками спортивних змагань (навчальних зборів) та виключно за дозволами органів внутрішніх справ відповідно до щорічно затверджених положень про спортивні змагання та календарних планів спортивних заходів з кульової, стендової, практичної стрільби, біатлону, сучасного п'ятиборства згідно з вимогами пункту 10.5 глави 10 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622.

3.3. Керівниками суб'єктів сфери фізичної культури та спорту при перевезенні спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї призначаються особи, відповідальні за перевезення, використання та охорону вантажу.

3.4. Відповідальні за перевезення спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї особи спортивних делегацій (команд) після прибуття в пункт проведення стрілецьких змагань (навчальних зборів) зобов'язані негайно здати привезену ними зброю та боєприпаси до неї разом з дозволом на перевезення для тимчасового зберігання у спеціально обладнане приміщення на місці проведення змагань (навчальних зборів). Забороняється зберігання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї у місцях розміщення делегацій (команд), готелях, гуртожитках, спортивних таборах та інших місцях відпочинку. На період зборів (змагань) особи, що відповідають за збереження зброї та боєприпасів до неї на місці їх проведення (тренери, начальники команд), зобов'язані щодня перед здаванням зброї під охорону перевіряти наявність всіх одиниць зброї відповідно до книги обліку видачі і прийняття спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

IV. Зберігання і використання зброї та боєприпасів до неї

4.1. Суб'єкти сфери фізичної культури і спорту, які придбали спортивну вогнепальну зброю, протягом десяти днів від дня придбання зобов'язані одержати в органах внутрішніх справ дозвіл на право її зберігання та використання.

4.2. Підставою для видачі дозволу на право зберігання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї є клопотання керівника суб'єкта сфери фізичної культури і спорту, в якому зазначаються:
- кількість придбаної спортивної вогнепальної зброї, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці;
- наявність умов для надійного зберігання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї (опис приміщення, технічних засобів захисту, наявність охорони, акт обстеження тощо);
- дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, та осіб, які мають доступ до неї, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати, місця народження і проживання, відомостей про попередню трудову діяльність та довідки (висновки) медичної установи (ЛКК), що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, копії договорів страхування, довідки про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування;
- наказ керівника суб'єкта сфери фізичної культури та спорту про призначення особи (осіб), відповідальної (их) за зберігання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї;
- платіжне доручення (квитанція) банку про перерахування плати за послуги, пов'язані з видачею дозволу на зберігання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

4.3. Дозвіл на зберігання спортивної вогнепальної зброї видається органами внутрішніх справ строком на три роки на ім'я керівника суб'єкта сфери фізичної культури та спорту відповідно до вимог пункту 2.2 глави 2 розділу І Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622.

4.4. При зміні керівника суб'єкта сфери фізичної культури та спорту або найменування суб'єкта сфери фізичної культури і спорту дозвіл на зберігання зброї в 10-денний строк повинен бути переоформлений в органах дозвільної системи внутрішніх справ.

4.5. Спортивна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї зберігаються в спеціально обладнаному сховищі, яке повинно відповідати вимогам, передбаченим пунктом 11.5 глави 11 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622.

4.6. Для зберігання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, які належать різним суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, обладнуються пункти централізованого зберігання відповідно до вимог пункту 11.12 глави 11 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622.

Такі пункти можуть бути утворені на базі спортивно-стрілецьких клубів, тирів, сховищ зброї середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів тощо.

Під час проведення спортивних стрілецьких змагань передача спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї на пункт централізованого зберігання оформлюється відповідним актом. Кожному суб'єкту сфери фізичної культури і спорту, який зберігає там спортивну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні бути виділені окремі металеві шафи або бокси, які опечатуються або опломбовуються двома печатками (пломбами) з відбитками назви організації, яка зберігає там спортивну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Ключі від металевих шаф або боксів зберігаються у відповідальних осіб суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, які здали зброю, дублікати ключів - у адміністрації пункту централізованого зберігання в металевих сейфах (шафах).

Дозвіл на зберігання наявної спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї у пункті централізованого зберігання видається органами внутрішніх справ на ім'я керівника суб'єкта сфери фізичної культури і спорту, на базі якої утворено пункт централізованого зберігання.

4.7. Суб'єкти сфери фізичної культури і спорту, які не мають своїх обладнаних складських приміщень, за погодженням з керівництвом МВС можуть зберігати спортивну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї на збройових складах суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, що мають дозволи на зберігання Спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

4.8. Передача спортивної вогнепальної зброї з одного суб'єкта сфери фізичної культури і спорту до іншого виконується з письмового розпорядження власника спортивної вогнепальної зброї і тільки за дозволом органів внутрішніх справ. Суб'єкт сфери фізичної культури і спорту, який передав спортивну вогнепальну зброю, зобов'язаний в 5-денний строк письмово сповістити орган внутрішніх справ, у якому стоїть на обліку. До повідомлення додається дозвіл на зберігання спортивної вогнепальної зброї для його переоформлення.

Не придатна до подальшого використання спортивна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї здаються безкоштовно в органи внутрішніх справ, які видали дозвіл на їх придбання або зберігання, відповідно до вимог пункту 11.25 глави 11 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622.

4.9. Облік спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї ведеться окремо по книгах обліку спортивної вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, які повинні бути пронумерованими, прошнурованими і скріпленими печаткою місцевого органу внутрішніх справ (додаток 2).

4.10. Спортивна вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, яка використовуються на зборах чи змаганнях, повинна зберігатися в обладнаних приміщеннях і в металевих сейфах чи шафах згідно з вимогами, передбаченими пунктом 11.5 глави 11 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622^і видаватися тільки на час навчально-тренувальних занять і змагань.

4.11. Відповідальні особи, які призначені керівниками суб'єктів сфери фізичної культури та спорту, не рідше одного разу на квартал проводять огляд і перевірку всієї спортивної вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, які знаходяться на балансі суб'єктів фізичної культури і спорту. При цьому перевіряються наявність, стан, зберігання і збереження, а також стан обліку і порядок ведення облікових документів. Про результати перевірки складаються акти.

4.12. У разі крадіжки чи втрати спортивної вогнепальної зброї (боєприпасів) керівник суб'єкта сфери фізичної культури та спорту зобов'язаний негайно повідомити про це місцевий орган внутрішніх справ.

4.13. Спортсмени-стрільці можуть використовувати закріплену за ними спортивну вогнепальну зброю тільки в межах стрілецьких тирів або стрільбищ без права зберігання її за місцем проживання відповідно пункту 12.10 глави 12 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622.

4.14. Гладкоствольні рушниці можуть видаватися на зберігання за місцем проживання членам і кандидатам в члени збірної команди України, майстрам спорту, кандидатам у майстри спорту і спортсменам першого розряду із стендової стрільби у разі одержання ними в органах внутрішніх справ дозволу на зберігання спортивної вогнепальної зброї. Зазначена спортивна вогнепальна зброя зберігається цими особами відповідно до вимог, викладених у пункті 12.12 глави 12 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622.

V. Порядок видачі і використання зброї та боєприпасів до неї на практичні заняття і змагання

5.1. Видача спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї для проведення занять (змагань) на строк не більше 12 годин проводиться завідуючим сховища (комірником) чи іншою посадовою особою тренером (спортсменом), вказаним в списку-розпорядженні, який завіряється підписом керівника суб'єкта фізичної культури та спорту, якому належить ця спортивна вогнепальна зброя і боєприпаси до неї.

Кожен стрілець, який отримує спортивну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї на заняття (змагання), розписується в книзі обліку видачі і прийняття спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї (додаток 3), а також не має права передавати її іншій особі.

Боєприпаси до спортивної вогнепальної зброї видаються кожному стрільцю по роздавально-здавальних відомостях в кількості і асортименті, вказаних тренером (інструктором), що проводять заняття, згідно з додатками 4 та 5 до цієї Інструкції.

5.2. Видача неповнолітнім стрільцям і прийом від них після заняття спортивної вогнепальної зброї і боєприпасів до неї проводяться тільки в присутності назначених до них тренерів (інструкторів), начальників команд.

5.3. Заняття з динамічної (практичної, захисної, тактичної та ін.) стрільби, які проводяться за правилами, відповідно до яких результат виконання вправ залежить від часу їх проходження, виконуються виключно в присутності та під керівництвом інструктора з практичної стрільби.

Індивідуальні тренування з практичної стрільби дозволено проводити без участі інструктора лише в групах вищої спортивної майстерності, але за умови присутності на заняттях судді з практичної стрільби.

Під динамічною (практичною, захисною, тактичною та ін. стрільбою) розуміються види стрільби, в яких правилами передбачено формування результату залежно від часу виконання вправи. Час виконання вправи вимірюється стрілецьким таймером або іншим пристроєм від стартового сигналу до останнього пострілу або до закінчення вправи. Ця норма застосовується у відношенні до всіх видів динамічної та тактичної стрільби таких, як Міжнародна конфедерація практичної стрільби (IPSC), Міжнародна асоціація захисної стрільби (IDPA), Асоціація тактичної стрільби (TSA), Федерація спортивної стрільби з пістолету Глок (GSSF), пістолетна поліцейська стрільба (PPS), стрільба по металевих мішенях (Steel) та інших видів динамічної стрільби.

5.4. Суб'єкт сфери фізичної культури і спорту, на базі якого проводяться спортивні заходи (збори, змагання), забезпечує та визначає загальний порядок зберігання спортивної вогнепальної зброї і боєприпасів до неї команд-учасників (спортсменів) і письмовим наказом (розпорядженням) призначає особу чи осіб, персонально відповідальних за забезпечення встановлених порядків.

5.5. Після повернення із навчально-тренувальних зборів чи змагань кожен стрілець негайно повинен здати спортивну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї в сховище за місцем постійного збереження, а начальник зборів, тренер чи спеціально призначена особа - забезпечити своєчасну здачу спортивної вогнепальної зброї з наданням звіту керівнику суб'єкта фізичної культури і спорту про витрати боєприпасів до неї з пред'явленням належно оформлених роздавально-здавальних відомостей.

VI. Облік

Вся спортивна вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, які знаходяться у суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, повинні бути враховані відповідно до вимог пункту 10.5 глави 10 розділу II, пункту 11.14 та пункту 11.23 глави 11 розділу II Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622.

Додаток 1
до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту.

Приблизні розрахункові норми необхідної кількості спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї (укр.)
Примерные расчетные нормы необходимого количества спортивного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (рус.)

1. Приблизні розрахункові норми необхідної кількості спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї для центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров'я населення, центрів фізичної культури і спорту інвалідів, колективів фізичної культури, фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, Національного олімпійського комітету України, спортивного комітету України.

Групи початкової підготовки
Гвинтівкові групи та групи "Рухома мішень" на кожного спортсмена:
1-й рік - 1 гвинтівка кал. 5,6 мм
2-й рік - 2 гвинтівки кал. 5,6 мм

Пістолетні групи на кожного спортсмена:
1-й рік - 1 пістолет кал. 5,6 мм
2-й рік - 2 пістолети кал. 5,6 мм

Боєприпаси на один рік на кожного спортсмена:
1-й рік - 7,0 тис. шт.
2-й рік - 9,0 тис. шт.

Навчально-тренувальні групи
Гвинтівкові групи та групи "Рухома мішень" на кожного спортсмена:
1-й рік - 1 гвинтівка кал. 5,6 мм
1-й рік - 1 гвинтівка кал. від 6 мм до 7,62 мм (крім груп "Рухома мішень")
2-й рік - 2 гвинтівки кал. 5,6 мм
2-й рік - 1 гвинтівка кал. від 6 мм до 7,62 мм (крім груп "Рухома мішень")
3-й рік - 3 гвинтівки кал. 5,6 мм
3-й рік - 2 гвинтівки кал. від 6 мм до 7,62 мм (крім груп "Рухома мішень")
4-й рік - 3 гвинтівки кал. 5,6 мм
4-й рік - 2 гвинтівки кал. від 6 мм до 7,62 мм (крім груп "Рухома мішень")

Пістолетні групи на кожного спортсмена:
1-й рік - 2 пістолети кал. 5,6 мм
1-й рік - 1 пістолет (револьвер) кал. 7,62 мм
2-й рік - 3 пістолети кал. 5,6 мм
2-й рік - 2 пістолети (револьвери) кал. 7,62 мм
3-й рік - 3 пістолети кал. 5,6 мм
3-й рік - 2 пістолети (револьвери) кал. 7,62 мм
4-й рік - 3 пістолети кал. 5,6 мм
4-й рік - 3 пістолети (револьвери) кал. 7,62 мм

Боєприпаси на один рік на кожного спортсмена:
1-й рік - 9,0 тис. шт.
2-й рік - 10,0 тис. шт.
3-й рік -11,0 тис. шт.
4-й рік - 12,0 тис. шт.

Групи спортивного вдосконалення
Гвинтівкові групи та групи "Рухома мішень" на кожного спортсмена:
1-й рік - 3 гвинтівки кал. 5,6 мм
1-й рік - 3 гвинтівки кал. від 6 мм до 7,62 мм (крім груп "Рухома мішень")
2-й рік - 3 гвинтівки кал. 5,6 мм
2-й рік - 3 гвинтівки кал. від 6 мм до 7,62 мм (крім груп "Рухома мішень")
3-й рік - 3 гвинтівки кал. 5,6 мм
3-й рік - 3 гвинтівки кал. від 6 мм до 7,62 мм (крім груп "Рухома мішень")

Пістолетні групи на кожного спортсмена:
1-й рік - 3 пістолети кал. 5,6 мм
1-й рік - 3 пістолети (револьвери) кал. 7,62 мм
2-й рік - 3 пістолети кал. 5,6 мм
2-й рік - 3 пістолети (револьвери) кал. 7,62 мм
3-й рік - 3 пістолети кал. 5,6 мм
3-й рік - 3 пістолети (револьвери) кал. 7,62 мм

Боєприпаси на один рік на кожного спортсмена:
1-й рік - 12,0 тис. шт.
2-й рік - 13,0 тис. шт.
3-й рік - 14,0 тис. шт.

Групи вищої спортивної майстерності на кожного спортсмена на всі роки навчання
Гвинтівкові групи та групи "Рухома ціль":
- гвинтівки кал. 5,6 мм - 3 шт.
- гвинтівки кал. від 6 мм до 7,62 мм (крім груп "Рухома мішень") - 3 шт.

Пістолетні групи:
- пістолети кал. 5,6 мм - 3 шт.
- пістолет (револьвер) кал. 7,62 мм - 3 шт.

Боєприпаси на один рік на кожного спортсмена - 25,0 тисяч штук.

2. Приблизні розрахункові норми необхідної кількості спортивної вогнепальної зброї для центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров'я населення, центрів фізичної культури і спорту інвалідів, колективів фізичної культури, фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, Національного олімпійського комітету України, спортивного комітету України.

- Гвинтівки кал. 5,6 мм - до 120 шт.
- Гвинтівки кал. від 6 мм до 7,62 мм (крім груп "Рухома мішень") — до 80 шт.
- Пістолети кал. 5,6 мм - до 120 шт.
- Пістолети (револьвер) кал. 7,62 мм - до 80 шт.

3. Суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, які культивують стендовий спорт, потрібно стендових рушшщь:
- на кожних 10 початківців - 4 рушниці,
- на стрільців 2-го і 3-го розрядів - одна рушниця на двох,
- на кожного стрільця 1-го розряду, кандидата в майстри спорту і майстра спорту - по одній рушниці.

4. Приблизні розрахункові норми необхідної кількості вогнепальної спортивної зброї для занять практичною стрільбою для центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров'я населення, центрів фізичної культури і спорту інвалідів, колективів фізичної культури, фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, Національного олімпійського комітету України, спортивного комітету України.

Спортивні пістолети (револьвери) калібру 9 мм.
та вище, відповідаючи мінорним (мажорним) показникам та класам згідно з правилами Міжнародної Конфедерації практичної стрільби, на кожного спортсмена:
- серійний клас - до 4 шт.
- стандартний клас - до 3 шт.
- модифікований клас - до 2 шт.
- відкритий клас - до 2 шт.
- револьвер - до 2 шт.

Боєприпасів на кожного спортсмена на рік - до 50,0 тис. шт.

Спортивні рушниці 20-го калібру та вище, відповідаючи мінорним (мажорним) показникам та класам згідно з правилами Міжнародної Конфедерації практичної стрільби, на кожного спортсмена:
- стандартний клас ручний - до 2 шт.
- стандартний клас напівавтоматичний - до 2 шт.
- відкритий клас - до 2 шт.

Боєприпасів на кожного спортсмена на рік - до 30,0 тис. шт.

Спортивні гвинтівки калібру 5,45 мм та вище,
відповідаючи мінорним (мажорним) показникам та класам згідно з правилами Міжнародної Конфедерації практичної стрільби, на кожного спортсмена:
- стандартний клас - до 2 шт.
- відкритий клас - до 2 шт.

Боєприпасів на кожного спортсмена на рік - до 20,0 тис. шт.

Норми використання боєприпасів при проведенні спортивних змагань згідно з положеннями про кожен спортивний захід з врахуванням кількості вправ стрільб, передбачених програмою змагань, і умов (норм) їх виконання. Використання боєприпасів при проведенні міжнародних змагань здійснюється відповідно до правил Міжнародної Конфедерації практичної стрільби (І.Р.8.С.).

Резерв спортивної зброї в кількості не більше 50% від розрахованої норми забезпечення створюється в суб'єктах фізичної культури та спорту для тимчасового використання на період ремонту, заміни несправної зброї або придбання зброї для заміни списаної (проданої, добровільно зданої) та зданої для знищення.

Норми використання боєприпасів для перевірки бою зброї (для інструкторів) - по 20 шт. на кожну одиницю зброї (2 рази в рік) і перед початком кожного циклу навчання та місячного циклу підготовки.

Норми використання патронів для проведення контрольного відстрілу вогнепальної зброї з нарізним стволом - по 3 патрони на ствол або кожну камору барабана.

Додаток 2
до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту

Книга обліку спортивної вогнепальної зброї і боєприпасів до неї (найменування підприємства, установи, організації)

Додаток З
до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спортуПримітка.
У цій книзі робляться відмітки про видачу (повернення) спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї інструкторам, тренерам та спортсменам на тренування, збори, змагання тощо.

Книга обліку видачі і прийняття спортивної вогнепальної зброї і боєприпасів до неї (найменування підприємства, установи, організації, адреса)
 

Додаток 4
до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту

Додаток 5
до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту


Роздавально-здавальна відомість боєприпасів у тирі___________

tovari_dlya_ohotnichih_sobak